false

Key to facility excellence

MainManager er en komplett Facility Management (FDVUS) programvare løsning. MainManager brukes til forvaltning, drift og vedlikehold av over 30.000 bygninger rundt om i Europa. Vi tilbyr fleksible, effektive og brukervennlige løsninger tilpasset arbeidsprosesser og norske standarder som brukerne trenger.

"At the end of the day, a sound methodology is not enough - you need the tools and systems to implement plans in the most efficient and cost effective way."

-Dr Brian Atkin

BIM

En viktig grunn til å benytte BIM-modeller er at disse kan opprettes under design- og konstruksjonsfasen for eiendommene, for senere å benyttes i vedlikeholds- og driftfasen av disse.

Les mer

Enkelhet

Brukervennligheten er en avgjørende faktor for hvor vellykket en programvare er. Funksjonene må være lette for brukerne å forstå og raske å lære. Brukervennlighet og enkelhet derfor alltid vært nøkkelkonsepter i designen av MainManager.

Læs mer

Mobilitet

Brukere i dag forventer å kunne jobbe på forskjellig utstyr. Kanskje ønsker de å utføre en oppgave på farten: opprette arbeidsordre på telefonen, gå gjennom oppgaver på en bærbar PC, ta bilde av eiendommen og koble det direkte til en fil eller oppgave.

les mer

Fleksibilitet

MainManager er fleksibelt slik at hver kunde kan tilpasse systemet til sine behov. Fleksibiliteten stammer fra det faktum at systemet tilbyr ulike brukergrupper som er svært konfigurerbare.

Les mer